La plataforma Alexia és el portal a través del qual l'escola pretén millorar la comunicació amb les famílies. A Alexia és on els pares i els alumnes es poden informar de les notes, sortides, absències o retards, així com comunicar-se amb el/la tutor/a o amb direcció, per sol·licitar entrevistes, justificar absències o comentar qüestions relatives a l’escola.

Per accedir-hi cliqueu la imatge a continuació

alexia 

Cada alumne i cada tutor/a disposen d’un usuari i contrasenya per accedir al seu espai.

Intranet alexia 2

Un cop s’hi accedeix, hi apareix una finestra on s’explica el funcionament del portal. Recomanem que es llegeixi per aprendre totes les possibilitats que ens ofereix Alexia.

Esperem que sigui una eina que ens aporti fluïdesa en la comunicació i relació dins de la comunitat educativa, formada per professors/es, alumnes i famílies.

Per qualsevol dubte amb el funcionament poden consultar amb el coordinador informàtic del centre, Vicenç Solera Sànchez, a traves de la pròpia missatgeria d’Alexia o al centre.