logo webAmb data 10 de juny ja s'han publicat el llistat amb l'alumnat que ha estat assignat al nostre centre i el llistat amb l'alumnat que queda en llista d'espera. Es poden consultar ens els enllaços següents:

El mateix dia 10 de juny i els 13, 14 i 15 de juny les   famílies que no estiguin satisfetes amb l'assignació, poden presentar l'escrit de "Sol·licitud de nova plaça entre les vacants existents per als alumnes de I3 i 1r d'ESO"

Aquesta mateixa sol·licitud la poden realitzar també aquelles famílies que hagin fet sol·licitud en d'altres nivells i que hagin quedat sense assignació en el municipi, o bé, per exemple, en el cas de germans assignats en centres diferents. En qualsevol dels casos l'han de presentar en l'OME.