Eleccions al Consell Escolar

logo webInformen que, d´acord amb la Resolució ENS/2232/2018 d´1 octubre, per la  qual s´estableix el calendari del  procés electoral per renovar els membres del Consell Escolar dels centre públics i privats sostinguts amb fons públic, aquest curs s'ha de realitzar una renovació parcial dels membres del Consell.

Cada  dos anys es  renova la meitat  de  cada  sector dels que el composen.

Pel  que  fa  referència  al  sector  pares i  mares,  enguany  caldrà  escollir a 2  membres. Tots  els  pares  i  mares, així  con  e l tutors legals de l´alumnat matriculat al centre, poden presentar- se com a candidats. Al taulell del vestíbul esta exposat els cens provisional. Podeu comprovar les vostres dades i en cas d´haver-hi errades, fer la comunicació, a la secretaria.

Tothom  que  estigui i interessat  en  presentar  candidatura o  bé  desitgi més informació por posar-se em contacte amb l´equip Directiu.

Les votacions  del  sector  pares/mares  o tutors  legals serà el  dia  28/11/2018 de les 17:15  hores a les 19:15 hores.