logo cole colorEn el següent document es poden consultar les puntuacions provisionals del barem per aquells alumnes que hagin fet la preinscripció en primera opció en el nostre centre. Si alguna família hi detecta algun error, pot realitzar la pertinent reclamació entre el 2 i el 5 de juny.