EQUIP DIRECTIU:
El director d’infantil i de primària, Vicenç Solera Sànchez
La cap d'estudis de primària, Marta Millán Salayet
El director de secundària, Jordi Cuadrado Tolosa
El cap d'estudis de secundària, Dídac Muñoz Garrido
L'administrador, Francesc Solera Sánchez

NIVELL: EDUCACIÓ INFANTILEquip Professional
Tutories d'educació infantil

- P3  Beatriz Lahoz Nieto
- P4  Marta Ruiz Lara (Nerea López Rayo)
- P5  Carlos Flor Cebollero



Especialistes d'educació infantil

Coordinadora:  Nerea López Rayo 
Reforços: Alejandra Daniela Gutiérrez
Psicomotricitat: Carlos Flor Cebollero
Música: Anna Gabarró Serrano
Anglès: Nerea López Rayo
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez 
Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez

NIVELL: EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutories d'educació primària

- 1r: Anna Gabarró Serrano
- 2n: Marta Muñoz Alabart
- 3r: Pilar Fajardo Corma
- 4t: Eva María García Cabrera 
- 5è: Josefa Martín Domínguez 
- 6è: Lidia Cortés Herrera 


Especialistes d'educació primària 

Llengua anglesa: Marta Millán Salayet  i Sara Cruz Solórzano
Educació física: Karina Antolín Priotto i Lidia Cortés Herrera
Activitats complementàries: Francesc Solera Sànchez, Pablo Ufano Sánchez Anna Gabarró Serrano
Coordinador informàtic: Vicenç Solera Sánchez
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez 
Música: Anna Gabarró Serrano


Equip Professional 2NIVELL: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Tutories d'ESO

- 1r: Christopher Piñero Romero (Marta García Ginés)
- 2n: Alba Vall-llovera Müller
- 3r: Alícia Magrans Chico (Meritxell Guiles Liñán)
- 4t:  Andrea Ufano Sànchez (Aina Mateu López)


Especialistes de la secundària

Coordinador informàtic: Dídac Muñoz Garrido
Activitats complementàries:Francesc Solera Sànchez i Jordi Cuadrado Tolosa 
Gabinet psicopedagògic: Alejandra Daniela Gutiérrez
Educació física: Karina Antolin Priotto

 
VETLLADOR/ES: totes les etapes

Maria Ángeles Quiles Hernández
Olga López González