Ideari del centre

banner portes obertes

Entenem per Ideari del nostre Centre educatiu:

· El conjunt de principis que configuren el tipus d'educació que es promou.

· La manera de realitzar l'acció educativa. El mode d'entendre el Centre educatiu.

· La postura del Centre respecte als pares i les mares, als/les alumnes, al professorat, al personal no docent i l'entorn.

Ideari CentreÉs per a això que:

· Eduquem de manera personalitzada.
· Eduquem les persones en el seu conjunt, preparant-les a nivell acadèmic, a nivell psicològic, emocional i moral.
· Eduquem en aspects de salut i qualitat de vida, potenciant la conciència del cos i la seva cura (alimentació, esport…).

El nostre Centre acull totes les persones que aquí conviuen; alberga aquesta gran família que som tots i, com a tal, la valorem i procurem que doni resposta a les necessitats canviants de la nostra comunitat educativa.

La nostra comunitat educativa (pares, alumnes, professors, equip directiu i personal no docent) conformem una gran familia on el respecte i l'educació són els objectius bàsics sobre els quals es van treballant tots els altres. El fi que ens proposem és que els/es nostres alumnes aconsegueixin desenvolupar al màxim les seves capacitats cognitives i personals.

L´equip pedagògic orientem i facilitem el camí cap a l´ assoliment d´aquest objectiu final, en anar superant els obstacles que poden aparèixer al llarg de tot el procés educatiu. Eduquem de manera propera a l'alumne/a, per a què se senti integrat al Centre i visqui la formació com a quelcom motivador i gratificant.

El nostre Centre estableix una relació propera amb les famílies, perquè entenem que treballant de manera conjunta, s'aconsegueix portar a bon terme, la tasca educativa que desenvolupem amb els/les nostres alumnes.

El nostre Centre és obert i facilita que els/les nostres alumnes prenguin contacte amb la realitat que ens envolta (cultural, ambiental, social…); alhora que es caracteritza per tenir un equip docent consolidat en contínua formació i implicats en dita realitat canviant.

La formació acadèmica, personal i moral de l´alumnat s´adreça a l´adaptació als canvis, principalment socials i tecnològics, que a la societat actual es van produïnt.

El nostre Centre educatiu està integrat i compromès plenament amb el municipi, amb les seves característiques i necessitats; alhora que és respectuós amb el medi ambient.

Tot l'equip eduquem per a què els/les nostres alumnes adquireixin una intel.ligència emocional que valorem és necessària per a viure i conviure en harmonia, alhora que els/les fa créixer com a persones lliures, autònomes i felices.

Logotipo Sanoma

instagram logo 5

Sites

ampa

rompoda

alcalacatering

jose duran

ajuntament

ajuntament

Arxiu Noticies